Piiriülene vanemapoolne lapserööv

Kui olete eri rahvustest paar, võite teie või teie elukaaslane soovida lahutuse korral asuda elama mõnda teise Euroopa riiki ning võtta kaasa ka oma lapse. nnSellisel juhul on oluline seada esikohale teie lapse õigused, heaolu ja vajadused. nnEnne kui otsustate, kuhu oma lapsega elama asute, peaksite pereadvokaadiga nõu pidama.nnKui plaanite teise riiki elamaasumist, peate enne lapse riigist väljaviimist saama oma endiselt elukaaslaselt selleks nõusoleku või vastava kohtuotsuse.nnMuidu võidakse seda käsitada vanemapoolse lapseröövina ning teid seaduserikkumises süüdistada.nnEndise elukaaslase nõusoleku või kohtuotsuse puudumisel võidakse algatada kohtumenetlus lapse viivitamatuks tagasitoomiseks tema tavapärasesse elukohariiki.nnSamuti võidakse teie vastu algatada kriminaalasi.nIgas riigis on spetsiaalsed lastega tegelevad ametiasutused.nnSpetsialistiga nõu pidades võite vältida potentsiaalselt stressirohket, kahjustavat ja emotsionaalselt pingelist olukorda.nnTehke kõik, et teiegi lugu lõppeks õnnelikult.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer