Gezag over kinderen en bezoekrechten binnen de EU

Behoort u tot één van de vele internationale stellen die buiten hun land van herkomst wonen, die gebruikmaken van het vrije verkeer van personen binnen de EU en de mogelijkheid om hier te studeren en te werken? Als u besluit om uit elkaar te gaan, kan dit meer voeten in de aarde hebben dan u denkt. Het is belangrijk dat uw kinderen een persoonlijke relatie en regelmatig contact hebben met beide ouders, ook al wonen deze misschien niet meer in hetzelfde land. Door in gesprek te gaan met uw partner kunt u overeenstemming bereiken over belangrijke gezagszaken, zoals de woonsituatie van uw kinderen, financiële zaken, scholing en bezoekrechten. Als u hulp nodig heeft om tot een overeenstemming te komen, dan kunt u een beroep doen op een deskundige bemiddelaar, een familierecht-advocaat of een jeugdzorginstantie. Als u op deze manier geen overeenstemming bereikt en dit via de rechtbank geregeld zal moeten worden, kunnen EU-regels helpen om te bepalen welke rechtbank bevoegd is om uw zaak te behandelen. Zodra de rechtbank heeft beslist over de ouderlijke verantwoordelijkheid, zal de handhaving hiervan in andere EU-landen makkelijker zijn. Voor meer informatie en hulp bij het maken van de beste beslissing voor alle partijen, ga naar de sectie Familiezaken op het Europees portaal voor e-justitie. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-nl.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer