Skrbništvo nad otrokom in pravice do obiskov v drugih državah EU

Sta s partnerjem(-ko) iz različnih držav in mogoče živite zunaj svoje matične države, ker ste izkoristili možnost prostega gibanja ali priložnost za študij in zaposlitev v EU? Če se odločita za ločitev, se stvari lahko zapletejo. Pomembno je, da vaši otroci ohranijo osebne odnose in redne stike z obema staršema, ki mogoče ne živita več v isti državi. Če boste o tem govorili s svojim partnerjem(-ko), se bosta lahko dogovorila o pomembnih vidikih skrbništva, kot so ureditev življenjskih razmer vaših otrok, finance, šolanje in pravice do obiskov. Če za ta dogovor potrebujete dodatno pomoč, lahko zanjo zaprosite za to usposobljenega posrednika, odvetnika za družinsko pravo ali vaš center za socialno delo. Če se ne morete dogovoriti na tak način in boste morali na sodišče, vam bodo predpisi EU pomagali pri iskanju ustreznega sodišča, ki bo lahko obravnavalo vaš primer. Ko se sodišče odloči o starševski odgovornosti, bo to odločitev lažje izvrševati v vseh drugih državah EU. Dodatne informacije in pomoč pri iskanju najboljše odločitve za vse so na voljo na evropskem portalu za e-pravosodje v rubriki, namenjeni družinskim zadevam. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-sl.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer