Încredințarea copilului și drepturile de vizită peste granițele UE

Sunteți unul dintre numeroasele cupluri internaționale care locuiește probabil în afara țării de origine și beneficiază de dreptul la liberă circulație și oportunitatea de a studia sau munci în UE? Dacă decideți să vă separați, lucrurile pot deveni mai complexe. Este important pentru copilul dumneavoastră să aibă o relație apropiată și contacte regulate cu ambii părinți, care pot să nu mai locuiască în aceeași țară. Discutând cu partenerul ori partenera dumneavoastră, puteți conveni asupra aspectelor importante ale custodiei, cum ar fi condițiile de locuit ale copiilor, aspectele financiare, școlarizarea și drepturile de vizită. Dacă aveți nevoie de sprijin suplimentar pentru a ajunge la un acord, vă puteți adresa unui expert mediator, unui avocat specializat în dreptul familiei sau autorității pentru protecția copilului. Dacă nu puteți ajunge la un acord astfel și trebuie să vă prezentați în fața unei instanțe, regulile UE vă vor ajuta să stabiliți ce instanță este abilitată să vă preia cazul. După ce instanța hotărăște asupra responsabilităților parentale, implementarea acestora va fi mai facilă în orice altă țară UE. Pentru mai multe informații și ajutor în vederea luării celei mai bune decizii pentru toate părțile implicate, accesați secțiunea pentru familie a portalului european e-justice. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-ro.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer