Jūsų kaip Europos gyventojo teisės

27-iose Europos Sąjungos šalyse gyvena 500 milijonai žmonių. Mes turime teisę gyventi, dirbti, keliauti ir apsipirkti bet kurioje Europos vietoje. Kasmet mes daugiau kaip milijardą kartų kertame valstybių sienas, o 12 milijonų iš mūsų gyvena kitoje ES valstybėje. Tačiau kartais mums iškyla kliūčių pasinaudoti teise ir laisve nevaržomiems keliauti po ES. Europos Sąjungoje dirbama tam, kad kasdien būtų užtikrintos vienodos kiekvieno iš mūsų teisės. Jūsų kaip Europos piliečio teisės yra apsaugotos namuose, užsienyje ir internete.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer