Is-Sistema ta’ Twissija Rapida għall-prodotti perikolużi - Biex jitharsu l-konsumaturi.

Ta' kuljum, il-konsumaturi fl-Ewropa kollha jixtru miljuni ta’ prodotti, u jeħduha bħala fatt li dawn il-prodotti huma sikuri. Il-Kummissjoni Ewropea taħdem flimkien ma’ manifatturi, importaturi, bejjiegħa bl-imnut, esperti u 31 awtorità nazzjonali sabiex tiżgura li l-prodotti perikolużi jiġu identifikati u rrapportati malajr fis-Sistema Ewropea ta’ Twissija Rapida. Kull ġimgħa, lista ta’ prodotti identifikati bhala perikolużi tigi ppubblikata fuq l-internet. Kulħadd jista’ jikkonsulta dan is-sit web u jiċċekkja liema prodotti m’għandhomx ikunu għall-bejgħ.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer