Black Friday Deal
Starter Plan
1 yr / only 24€
AI video translation workspace
Automatic: transcription, translation & voiceover
GDPR compliant video hosting
Promotion ends in
0
Days
:
0
Hours
:
0
Minutes
Use code
BFCM23
at checkout
*discount only applies to the first year
Black Friday Deal:
Starter Plan,1 yr / only 24€
Use code
BFCM23
at checkout
*discount only applies to the first year

Родителски права върху детето и права на посещение в рамките на ЕС

Може би сте една от многото международни двойки, които живеят извън държавата си на произход и се възползват от свободното движение и възможността да учат и работят в ЕС. Ако вземете решение да се разделите, нещата могат да станат по-сложни. Важно е децата ви да имат лични отношения и редовен контакт с двамата родители, които е възможно повече да не живеят в една и съща държава. Като разговаряте с партньора си, можете да се споразумеете по важни аспекти на родителските права, като условия на живот на детето, финанси, образование и права за посещаване. Ако се нуждаете от допълнителна помощ за постигането на споразумение, можете да се обърнете към медиатор специалист, адвокат по семейно право или властите, отговарящи за благосъстоянието на детето ви. Ако не можете да постигнете споразумение по този начин и се налага да отидете на съд, правилата на ЕС ще ви помогнат да установите кой е правилният съд, който да разгледа случая ви. Щом съдът вземе решение по отношение на родителската отговорност, изпълнението му ще бъде по-лесно във всяка друга държава от ЕС. За повече информация и помощ относно това, как да вземете най-доброто решение за всички, посетете секцията по семейноправни въпроси на европейския портал за електронно правосъдие. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-bg.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer