Родителски права върху детето и права на посещение в рамките на ЕС

Може би сте една от многото международни двойки, които живеят извън държавата си на произход и се възползват от свободното движение и възможността да учат и работят в ЕС. Ако вземете решение да се разделите, нещата могат да станат по-сложни. Важно е децата ви да имат лични отношения и редовен контакт с двамата родители, които е възможно повече да не живеят в една и съща държава. Като разговаряте с партньора си, можете да се споразумеете по важни аспекти на родителските права, като условия на живот на детето, финанси, образование и права за посещаване. Ако се нуждаете от допълнителна помощ за постигането на споразумение, можете да се обърнете към медиатор специалист, адвокат по семейно право или властите, отговарящи за благосъстоянието на детето ви. Ако не можете да постигнете споразумение по този начин и се налага да отидете на съд, правилата на ЕС ще ви помогнат да установите кой е правилният съд, който да разгледа случая ви. Щом съдът вземе решение по отношение на родителската отговорност, изпълнението му ще бъде по-лесно във всяка друга държава от ЕС. За повече информация и помощ относно това, как да вземете най-доброто решение за всички, посетете секцията по семейноправни въпроси на европейския портал за електронно правосъдие. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-bg.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

1:42
3:38
1:29
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.