Родителски права върху детето и права на посещение в рамките на ЕС

Може би сте една от многото международни двойки, които живеят извън държавата си на произход и се възползват от свободното движение и възможността да учат и работят в ЕС. Ако вземете решение да се разделите, нещата могат да станат по-сложни. Важно е децата ви да имат лични отношения и редовен контакт с двамата родители, които е възможно повече да не живеят в една и съща държава. Като разговаряте с партньора си, можете да се споразумеете по важни аспекти на родителските права, като условия на живот на детето, финанси, образование и права за посещаване. Ако се нуждаете от допълнителна помощ за постигането на споразумение, можете да се обърнете към медиатор специалист, адвокат по семейно право или властите, отговарящи за благосъстоянието на детето ви. Ако не можете да постигнете споразумение по този начин и се налага да отидете на съд, правилата на ЕС ще ви помогнат да установите кой е правилният съд, който да разгледа случая ви. Щом съдът вземе решение по отношение на родителската отговорност, изпълнението му ще бъде по-лесно във всяка друга държава от ЕС. За повече информация и помощ относно това, как да вземете най-доброто решение за всички, посетете секцията по семейноправни въпроси на европейския портал за електронно правосъдие. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-bg.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Система за бърз обмен на информация за опасни продукти - Защита на потребители

Всеки ден потребителите в Европа купуват милиони стоки с очакването, че те са безопасни. Европейската комисия работи с производителите, вносителите, търговците на дребно, експертите и 31 национални органа, за да може опасните продукти да се откриват и за тях да се съобщава в европейската система за

Вашите права като европеец

500 милиона души от 27 страни живеят в Европейския съюз. Ние имаме правото да живеем, работим, пътуваме и пазаруваме навсякъде в Европа. Всяка година се извършват над един милиард трансгранични пътувания, а 12 милиона от нас живеят в друга страна от ЕС. Но понякога срещаме пречки, когато упражняваме

Трансгранично отвличане на дете от родител

Ако сте международна двойка и вземете решение да се разделите, възможно е вие или партньорът ви да желаете да се преместите в друга държава в Европа, както и да вземете детето си със себе си. nnВажно е да поставите правата, благосъстоянието и нуждите на детето си на преден план. nnПреди да вземете р