Lapsen huoltajuus ja tapaamisoikeudet EU-maiden välillä

Oletteko yksi monista kansainvälisistä pariskunnista, jotka ovat tarttuneet EU:n tarjoamaan mahdollisuuteen muuttaa toiseen EU-maahan opiskelemaan tai työskentelemään? Jos päätätte erota, tilanne voi olla monimutkainen. On tärkeää, että lapsenne voi pitää säännöllisesti yhteyttä molempiin vanhempiinsa, myös siihen vanhempaan, joka ei ehkä enää asu samassa maassa. Keskustelemalla puolisonne kanssa voitte sopia tärkeistä huoltajuusasioista, kuten asumisjärjestelyistä, elatuksesta, koulunkäynnistä ja tapaamisoikeuksista. Jos tarvitsette apua sopuun pääsemiseksi, voitte ottaa yhteyden asiantuntevaan sovittelijaan, asianajajaan tai paikalliseen lasten hyvinvoinnista vastaavaan viranomaiseen. Jos ette tästä huolimatta pääse sovintoon ja teidän on vietävä asia oikeuteen, EU-säännöt auttavat määrittämään, mikä tuomioistuin on teidän tapauksessanne oikea. Kun tuomioistuin on päättänyt vanhempainvastuusta, sen täytäntöönpano on helpompaa muissakin EU-maissa. Lisätietoja ja apua kaikkien kannalta oikean päätöksen tekemiseen saa Euroopan oikeusportaalista. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-fi.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer