Forældremyndighed og samværsret på tværs af EUgrænserne

Er I et af de mange internationale par, der evt. bor uden for jeres oprindelsesland, og drager nytte af den frie bevægelighed så vel som mulighederne for at studere og arbejde i EU? Hvis I beslutter jer for separation, kan det blive mere indviklet. Det er vigtigt, at jeres børn har et personligt forhold til og regelmæssig kontakt med begge forældre, som muligvis ikke længere bor i samme land. Hvis du taler med din partner, vil I kunne blive enige om vigtige aspekter af forældremyndigheden, som f.eks. hvem barnet skal bo hos, økonomi, skolegang og samkvemsret. Hvis I behøver yderligere hjælp med at nå frem til en forståelse, kan du kontakte en forligsmand, familiesagfører eller børneforsorgen. Hvis I ikke kan blive enige på denne måde, og I bliver nødt til at gå i retten, vil EU-reglerne hjælpe med at fastslå, hvilken domstol der er den rette for netop jeres sag. Når domstolen har tillagt forældremyndigheden, vil håndhævelse deraf blive nemmere i alle andre EU-lande. Find mere information og hjælp til at tage den beslutning, der er bedst for alle, ved at besøge familieafsnittet på den europæiske e-justice-portal. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-da.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer