Prawo do opieki i kontaktów z dzieckiem w sytuacjach transgranicznych w Unii Europejskiej

Jesteście jedną z wielu międzynarodowych par, być może żyjącą poza swoim krajem urodzenia, korzystającą ze swobodnego przepływu osób oraz możliwości studiowania i pracy w UE? Jeśli podejmiecie decyzję o rozstaniu, sprawy mogą się znacznie skomplikować. Istotne jest, by wasze dzieci utrzymywały osobiste relacje i regularny kontakt z obojgiem rodziców, którzy być może nie będą już mieszkać w tym samym kraju. Rozmawiając ze swoim partnerem będziesz w stanie uzgodnić istotne aspekty opieki nad dzieckiem, takie jak sprawy związane z miejscem zamieszkania, finansowe, szkolne oraz prawo do widywania się z dzieckiem. Jeśli potrzebujecie pomocy w osiągnięciu porozumienia, możecie skorzystać z porady wykwalifikowanego mediatora, prawnika rodzinnego lub instytucji ochrony praw dziecka. Jeśli nie będziecie w stanie dojść do porozumienia i zaistnieje konieczność zwrócenia się do sądu, zasady unijne pomogą określić, sąd którego kraju UE jest tym właściwym do rozpatrzenia waszej sprawy. Po podjęciu przez sąd decyzji w sprawie opieki rodzicielskiej, łatwiejsze stanie się jej wyegzekwowanie w każdym innym kraju UE. Więcej informacji i pomoc w podjęciu najlepszej dla wszystkich decyzji znajdziesz w dziale spraw rodzinnych europejskiego portalu e-sprawiedliwość. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-pl.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer