Τα Δικαιώματά σας ως Ευρωπαίος/-α

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε 27 διαφορετικές χώρες. Έχουμε το δικαίωμα να ζούμε, να δουλεύουμε, να ταξιδεύουμε και να ψωνίζουμε οπουδήποτε επιθυμούμε στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πάνω από ένα δισεκατομμύριο διασυνοριακά ταξίδια και 12 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές φορές όμως συναντάμε εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων μας και στην ελεύθερη κυκλοφορία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται ούτως ώστε όλοι μας να απολαμβάνουμε τα ίδια δικαιώματα σε καθημερινές καταστάσεις. Ως Ευρωπαίος πολίτης τα δικαιώματά σας προστατεύονται σπίτι σας, στο εξωτερικό και στο διαδίκτυο.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

1:42
1:19
1:29
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.