Starostlivosť o dieťa a právo na návštevu v rámci hraníc EÚ

Žijete v medzinárodnom partnerskom vzťahu, možno mimo krajiny vášho pôvodu, a využívate možnosti voľného pohybu a príležitosť študovať a pracovať v EÚ? Ak sa rozhodnete pre odlúčenie, veci sa môžu skomplikovať. Je dôležité, aby vaše deti mali osobný vzťah a pravidelný kontakt s oboma rodičmi, ktorí už nemusia naďalej žiť v rovnakej krajine. Komunikáciou s vaším partnerom sa budete môcť dohodnúť na dôležitých stránkach osobnej starostlivosti, ako sú stanovenie bydliska dieťaťa, financie, vzdelávanie a práva na návštevu. Ak potrebujete dodatočnú pomoc pri dosiahnutí dohody, môžete sa obrátiť na odborného sprostredkovateľa, odborníka na rodinné právo alebo váš úrad pre starostlivosť o deti. Ak sa nedokážete dohodnúť týmto spôsobom a potrebujete sa obrátiť na súd, pravidlá EÚ vám pomôžu určiť správny druh súdu na prerokovanie vášho prípadu. Po rozhodnutí súdu o rodičovskej starostlivosti bude jeho nariadenie ľahšie vykonateľné v akejkoľvek inej krajine EÚ. Viac informácií a rady, ktoré vám pomôžu prijať to najlepšie rozhodnutie pre všetkých, nájdete v rodinnej sekcii európskeho portálu e-justice. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-sk.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Systém včasného varovania o nebezpečných výrobkoch - Chránime spotrebiteľov.

V celej Európe spotrebitelia každý deň nakupujú milióny výrobkov, pričom považujú za samozrejmé, že sú bezpečné. Európska komisia spolupracuje s výrobcami, dovozcami, predajcami, odborníkmi a 31 vnútroštátnymi orgánmi aby boli nebezpečné výrobky rýchlo odhalené a oznámené do európskeho systému včasn