ELi piiriülesed lapse hooldus-ja külastusõigused

Kas olete üks neist paljudest segapaaridest, kes ei elagi oma päritoluriigis, vaid kasutab vaba liikumise õigust ning võimalust elada ja töötada ELis? Kui otsustate lahutada, võivad asjad keeruliseks muutuda. On oluline, et teie lapsel säiliks isiklik suhe ja pidev kontakt mõlema vanemaga, kes ei pruugi aga enam samas riigis elada. Endise elukaaslasega saate kokku leppida sellistes olulistes hooldusküsimustes, nagu lapse elukorraldus, rahaasjad, haridus ja külastusõigused. Kui te aga kokkuleppele ei jõua ja vajate abi, on teil võimalik pöörduda perelepitaja, pereadvokaadi või lastekaitseasutuse poole. Ja kui te sellelgi moel kokkulepet ei saavuta ning peate kohtusse pöörduma, aitavad ELi eeskirjad teil pädeva kohtu välja selgitada. Kohtu langetatud otsust vanemate õiguste ja kohustuste jagunemise kohta on teistes ELi riikides kergem kehtestada. Kõigi osapoolte jaoks parima otsuse tegemisel lisainfo ja abi saamiseks külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali perekonnaasjade jaotist. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-et.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer