Dina rättigheter som EU-medborgare

I EU bor 500 miljoner människor från 27 olika länder. Vi har rätt att bo, arbeta, resa och handla var vi vill i Europa. Varje år gör vi över en miljard resor över gränserna och tolv miljoner av oss bor i ett annat EU-land. Men ibland hindras våra rättigheter och vår frihet att röra oss inom Europa. EU arbetar för att se till att vi alla har samma rättigheter i våra dagliga liv. EU-medborgarnas rättigheter skyddas hemma, utomlands och på Internet

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer