Systemet för tidig varning om farliga produkter - För konsumenternas säkerhet

Varje dag köper konsumenter i Europa miljoner varor och utgår från att de är säkra. EU-kommissionen samarbetar med tillverkare, importörer, återförsäljare, experter och 31 nationella myndigheter för att se till att farliga produkter upptäcks och snabbt anmäls till det europeiska systemet för tidig varning. Varje vecka publiceras en lista med farliga produkter på nätet. Man kan också gå in på den här webbplatsen och se vilka produkter som inte bör säljas.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer