Systém včasného varovania o nebezpečných výrobkoch - Chránime spotrebiteľov.

V celej Európe spotrebitelia každý deň nakupujú milióny výrobkov, pričom považujú za samozrejmé, že sú bezpečné. Európska komisia spolupracuje s výrobcami, dovozcami, predajcami, odborníkmi a 31 vnútroštátnymi orgánmi aby boli nebezpečné výrobky rýchlo odhalené a oznámené do európskeho systému včasného varovania. Každý týždeň je na webovom sídle uverejnený zoznam zistených nebezpečných výrobkov. Každý môže toto webové sídlo navštíviť a overiť si, aké výrobky by sa nemali predávať.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer