Διασυνοριακά δικαιώματα επιμέλειας τέκνου και δικαιώματα επίσκεψης εντός της ΕΕ

Είστε ένα από τα πολλά διεθνή ζευγάρια, τα οποία ενδεχομένως κατοικούν εκτός της χώρας καταγωγής τους, που επωφελούνται από την ελεύθερη μετακίνηση και την ευκαιρία πραγματοποίησης σπουδών και εργασίας στην ΕΕ; Εάν αποφασίσετε να χωρίσετε, ίσως τα πράγματα γίνουν πιο περίπλοκα. Είναι σημαντικό τα παιδιά σας να έχουν προσωπική σχέση και τακτική επαφή και με τους δύο γονείς, οι οποίοι μπορεί να μην κατοικούν πλέον στην ίδια χώρα. Μιλώντας με τον/τη σύντροφό σας, θα μπορέσετε να συμφωνήσετε σε σημαντικές πτυχές που αφορούν το δικαίωμα επιμέλειας, όπως ο τόπος κατοικίας, τα οικονομικά ζητήματα, η παροχή παιδείας και τα δικαιώματα επίσκεψης. Εάν χρειάζεστε επιπρόσθετη υποστήριξη προκειμένου να καταλήξετε σε συμφωνία, μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν ειδικευμένο διαμεσολαβητή, σε έναν δικηγόρο οικογενειακού δικαίου ή στην υπηρεσία παιδικής πρόνοιας της χώρας σας. Εάν δεν είναι δυνατό να καταλήξετε σε συμφωνία με αυτόν τον τρόπο και επιθυμείτε να προσφύγετε στο δικαστήριο, οι κανόνες της ΕΕ θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε ποιο δικαστήριο είναι το αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεσή σας. Μόλις το δικαστήριο αποφανθεί σχετικά με τη γονική μέριμνα, η εφαρμογή της απόφασης θα είναι ευκολότερη σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια ώστε να ληφθεί η καλύτερη απόφαση για όλους, επισκεφθείτε την ενότητα οικογενειακών υποθέσεων της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-el.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα - Για την προστασία των καταναλωτών.

Κάθε ημέρα, καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη αγοράζουν εκατομμύρια προϊόντα, θεωρώντας ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με κατασκευαστές, εισαγωγείς, εμπόρους λιανικής, εμπειρογνώμονες και 31 εθνικές αρχές για να διασφαλίσει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα εντοπίζονται κα

Τα Δικαιώματά σας ως Ευρωπαίος/-α

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε 27 διαφορετικές χώρες. Έχουμε το δικαίωμα να ζούμε, να δουλεύουμε, να ταξιδεύουμε και να ψωνίζουμε οπουδήποτε επιθυμούμε στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πάνω από ένα δισεκατομμύριο διασυνοριακά ταξίδια και 12 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν

Διασυνοριακή απαγωγή τέκνου από γονέα

Εάν είστε διεθνές ζευγάρι και αποφασίσετε να χωρίσετε, είτε εσείς είτε ο/η σύντροφός σας μπορεί να θέλετε να μετακομίσετε σε άλλη χώρα της Ευρώπης και ίσως επιθυμείτε να πάρετε το παιδί σας μαζί σας. nnΕίναι σημαντικό να θέσετε ως προτεραιότητα τα δικαιώματα, την ευημερία και τις ανάγκες του παιδιού