Systém včasného varování před nebezpečnými výrobky přispívá k ochraně spotřebitelů.

Každý den v Evropě prodají miliony výrobků. Spotřebitelé při tom spoléhají na to, že jsou bezpečné. Evropská komise spolupracuje s výrobci, dovozci, maloobchodníky, odborníky a 31 vnitrostátními orgány, aby se nebezpečné výrobky včas odhalily. Používá k tomu Evropský systém včasného varování. Seznam rizikových výrobků je každý týden zveřejňován na internetu. Tyto internetové stránky jsou veřejně přístupné. Každý si tak může ověřit, které výrobky by se neměly prodávat.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Svěření dítěte do péče a právo vídat dítě v jiném státě EU

Jste jedním z mnoha mezinárodních partnerských párů, možná žijících mimo zemi původu, který má možnost volného pohybu a příležitost studovat a pracovat v EU? Pokud se rozejdete, může to zkomplikovat situaci. Je důležité, aby vaše děti měly osobní vztah a pravidelný kontakt s oběma rodiči, kteří už