Práva, která mají Evropané

V Evropské unii žije přes 500 milionů obyvatel ve 27 zemích. Máme právo žít, pracovat, cestovat a nakupovat kdekoliv v Evropě. Každý rok uskutečníme v EU přes miliardu přeshraničních cest. 12 milionů z nás žije v jiném státě EU. Někdy se ale setkáváme s omezeními našich práv a svobody pohybu v rámci Evropské unie. Evropská unie usiluje o to, aby bylo zajištěno, že každý má prospěch ze stejných práv v každodenních situacích. Jako občanu Evropy jsou Vaše práva chráněna doma, v zahraničí i online

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Systém včasného varování před nebezpečnými výrobky přispívá k ochraně spotřebitelů.

Každý den v Evropě prodají miliony výrobků. Spotřebitelé při tom spoléhají na to, že jsou bezpečné. Evropská komise spolupracuje s výrobci, dovozci, maloobchodníky, odborníky a 31 vnitrostátními orgány, aby se nebezpečné výrobky včas odhalily. Používá k tomu Evropský systém včasného varování. Seznam

Svěření dítěte do péče a právo vídat dítě v jiném státě EU

Jste jedním z mnoha mezinárodních partnerských párů, možná žijících mimo zemi původu, který má možnost volného pohybu a příležitost studovat a pracovat v EU? Pokud se rozejdete, může to zkomplikovat situaci. Je důležité, aby vaše děti měly osobní vztah a pravidelný kontakt s oběma rodiči, kteří už