Bērna aizbildniecība un saskarsmes tiesības ES pārrobežu teritorijās

Vai esat viens no daudzajiem starptautiskajiem pāriem, kas nedzīvo dzimtajā valstī, bet izmanto brīvas pārvietošanās tiesības un iespējas mācīties un strādāt Eiropas Savienībā? Ja jūs izlemtu pārtraukt attiecības, varētu rasties dažādi sarežģījumi. Ir svarīgi, lai jūsu bērni varētu veidot personiskas attiecības un regulāri sazināties ar abiem vecākiem, kas, iespējams, vairs nedzīvo vienā valstī. Aprunājoties ar savu dzīvesbiedru, jūs varat vienoties par svarīgiem aizgādības aspektiem, piemēram, savu bērnu dzīvesvietu, finansēm, izglītību un apmeklējuma tiesībām. Ja vienošanos nav iespējams panākt bez papildu palīdzības, varat vērsties pie mediatora, ģimenes advokāta vai iestādes, kas atbild par jūsu bērna labklājību. Ja arī šādi nevarat vienoties un strīds jārisina tiesas ceļā, ES noteikumi ļauj precizēt, kurā tiesā izskatāma jūsu lieta. Kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu par vecāku aizgādību, tās lēmuma ieviešana citās ES valstīs tiek veikta atvieglotā kārtībā. Lai iegūtu vairāk informācijas, kā arī saņemtu palīdzību un pieņemtu vislabāko lēmumu visiem, apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla ģimenēm veltīto sadaļu. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-lv.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Ātrās ziņošanas sistēma, ar kuru informē par bīstamām precēm - Patērētāju sardzē.

Katru dienu visā Eiropā patērētāji pērk miljoniem preču, uzskatot, ka to drošums ir kas gluži pašsaprotams. Eiropas Komisija strādā kopā ar ražotājiem, importētājiem, mazumtirgotājiem, Speciālistiem un 31 valsts iestādēm lai nodrošinātu, ka bīstamas preces tiek identificētas un ka par tām ātri pazi