Svěření dítěte do péče a právo vídat dítě v jiném státě EU

Jste jedním z mnoha mezinárodních partnerských párů, možná žijících mimo zemi původu, který má možnost volného pohybu a příležitost studovat a pracovat v EU? Pokud se rozejdete, může to zkomplikovat situaci. Je důležité, aby vaše děti měly osobní vztah a pravidelný kontakt s oběma rodiči, kteří už možná nežijí ve stejné zemi. Promluvte si se svým partnerem a dohodněte se na důležitých aspektech péče o dítě, jako je například bydlení, finance, vzdělávání a právo vídat dítě. Potřebujete-li dodatečnou pomoc při sjednávání dohody, můžete se obrátit na odborného mediátora, odborníka na rodinné právo či úřad péče o dítě. Pokud nejste schopni dohodnout se tímto způsobem a musíte jít soudní cestou, pravidla EU vám pomohou určit, který soud je k projednání vašeho případu příslušný. Jakmile soud rozhodne ve věci rodičovské zodpovědnosti, bude výkon tohoto rozhodnutí ve všech ostatních státech EU snazší. Další informace a pomoc s přijetím toho nejlepšího rozhodnutí pro všechny zúčastněné strany lze získat na evropském portálu e-justice v sekci rodina. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-cs.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Systém včasného varování před nebezpečnými výrobky přispívá k ochraně spotřebitelů.

Každý den v Evropě prodají miliony výrobků. Spotřebitelé při tom spoléhají na to, že jsou bezpečné. Evropská komise spolupracuje s výrobci, dovozci, maloobchodníky, odborníky a 31 vnitrostátními orgány, aby se nebezpečné výrobky včas odhalily. Používá k tomu Evropský systém včasného varování. Seznam