Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα - Για την προστασία των καταναλωτών.

Κάθε ημέρα, καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη αγοράζουν εκατομμύρια προϊόντα, θεωρώντας ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με κατασκευαστές, εισαγωγείς, εμπόρους λιανικής, εμπειρογνώμονες και 31 εθνικές αρχές για να διασφαλίσει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα εντοπίζονται και κοινοποιούνται γρήγορα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης Κάθε εβδομάδα, ένας κατάλογος επικίνδυνων προϊόντων δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Όλοι μπορούν να συμβουλεύονται τον σχετικό ιστότοπο και να βλέπουν ποια προϊόντα είναι ακατάλληλα προς πώληση.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer