Teie kui eurooplase õigused

Euroopa Liidus elab 500 miljonit inimest 27 riigist. Meil on õigus elada, töötada, reisida ja ostelda kõikjal Euroopas. Me teeme igal aastal üle miljardi piire ületava reisi ja 12 miljonit meist elavad teises ELi riigis. Kuid mõnikord satume silmitsi olukorraga, kus meie õigused ja vabadus liikuda kõikjal Euroopas on takistatud. Euroopa Liit töötab kõikidele inimestele igas olukorras võrdsete õiguste tagamise nimel. Euroopa kodanikuna on teie õigused kaitstud kodus, välismaal ja internetis

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer