Вашите права като европеец

500 милиона души от 27 страни живеят в Европейския съюз. Ние имаме правото да живеем, работим, пътуваме и пазаруваме навсякъде в Европа. Всяка година се извършват над един милиард трансгранични пътувания, а 12 милиона от нас живеят в друга страна от ЕС. Но понякога срещаме пречки, когато упражняваме нашите права и нашата свобода да се движим из цяла Европа. Целта на Европейския съюз е да гарантира, че всички се възползват от едни и същи права в ежедневните ситуации. Като европейски граждани, вашите права са защитени в страната, в чужбина и в онлайн пространството

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer