Twoje prawa jako Europejczyka

W 27 krajach Unii Europejskiej żyje 500 milionów ludzi. Mamy prawo mieszkać, pracować, podróżować i robić zakupy w całej Europie. Każdego roku ponad miliard razy przekraczamy granice państw, a 12 milionów z nas mieszka w innym kraju UE. Czasem jednak napotykamy na przeszkody utrudniające swobodne poruszanie się po Europie. Unia Europejska dokłada starań, by każdy miał takie same prawa w codziennych sytuacjach. Prawa obywateli UE są chronione w kraju, za granicą i w Internecie

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Prawo do opieki i kontaktów z dzieckiem w sytuacjach transgranicznych w Unii Europejskiej

Jesteście jedną z wielu międzynarodowych par, być może żyjącą poza swoim krajem urodzenia, korzystającą ze swobodnego przepływu osób oraz możliwości studiowania i pracy w UE? Jeśli podejmiecie decyzję o rozstaniu, sprawy mogą się znacznie skomplikować. Istotne jest, by wasze dzieci utrzymywały oso