Vårdnad och umgängesrätt över EU:s gränser

Är ni ett av många internationella par som kanske bor utanför ert ursprungsland och drar fördel av den fria rörligheten och möjligheten att studera och arbeta i EU? Om ni bestämmer er för att separera kan situationen bli svårare. Det är viktigt att dina barn har en personlig relation och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar, även om ni inte längre bor i samma land. Genom att prata med din partner kan ni komma överens om viktiga frågor inom vårdnad, exempelvis var barnen ska bo, ekonomiska frågor, skolgång och umgängesrätt. Om ni behöver ytterligare stöd för att komma överens kan ni rådfråga en medlare, familjejurist eller socialtjänsten. Om ni ändå inte kan komma överens måste ni gå till domstol. EU:s regler hjälper till att avgöra vilken domstol som ska ta upp ert fall. När domstolen har fastslagit ert föräldraansvar kommer verkställigheten att förenklas i andra EU-länder. För mer information och hjälp med att fatta bästa beslut, besök familjeavsnittet i den europeiska e-juridikportalen. https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-sv.do

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer