Система за бърз обмен на информация за опасни продукти - Защита на потребители

Всеки ден потребителите в Европа купуват милиони стоки с очакването, че те са безопасни. Европейската комисия работи с производителите, вносителите, търговците на дребно, експертите и 31 национални органа, за да може опасните продукти да се откриват и за тях да се съобщава в европейската система за бърз обмен на информация. Всяка седмица в интернет се публикува списък с откритите опасни стоки. Всеки може да види уебсайта и да провери кои продукти не би трябвало да се продават.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer