Přeshraniční únos dítěte rodičem

Pokud žijete v mezinárodním partnerském vztahu a rozejdete se, je možné, že se vy nebo váš partner rozhodnete odstěhovat do jiné evropské země a vzít s sebou své dítě. nnJe důležité upřednostnit práva, zájmy a potřeby vašeho dítěte. nnNež se rozhodnete, kde s dítětem budete žít, zastavte se... zamyslete se... a poraďte se s odborníkem na rodinné právo.nnPokud plánujete usadit se v nové zemi, měli byste se dohodnout se svým partnerem nebo získat rozhodnutí soudu, než se svým dítětem opustíte zemi dosavadního bydliště.nnV opačném případě to lze považovat za únos dítěte rodičem a porušíte zákon.nnUčiníte-li tak bez souhlasu nebo soudního rozhodnutí, může dojít k soudnímu řízení za účelem okamžitého navrácení vašeho dítěte do země bývalého bydliště.nnNavíc můžete čelit trestnímu řízení.nnKaždá země má specializované ústřední orgány, které se zabývají problematikou péče o dítě.nnChcete-li se vyhnout potenciálně stresující, škodlivé a traumatizující situaci, využijte rady odborníka.nnPostarejte se o to, aby i váš příběh měl šťastný konec.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Systém včasného varování před nebezpečnými výrobky přispívá k ochraně spotřebitelů.

Každý den v Evropě prodají miliony výrobků. Spotřebitelé při tom spoléhají na to, že jsou bezpečné. Evropská komise spolupracuje s výrobci, dovozci, maloobchodníky, odborníky a 31 vnitrostátními orgány, aby se nebezpečné výrobky včas odhalily. Používá k tomu Evropský systém včasného varování. Seznam

Svěření dítěte do péče a právo vídat dítě v jiném státě EU

Jste jedním z mnoha mezinárodních partnerských párů, možná žijících mimo zemi původu, který má možnost volného pohybu a příležitost studovat a pracovat v EU? Pokud se rozejdete, může to zkomplikovat situaci. Je důležité, aby vaše děti měly osobní vztah a pravidelný kontakt s oběma rodiči, kteří už