Přeshraniční únos dítěte rodičem

Pokud žijete v mezinárodním partnerském vztahu a rozejdete se, je možné, že se vy nebo váš partner rozhodnete odstěhovat do jiné evropské země a vzít s sebou své dítě. nnJe důležité upřednostnit práva, zájmy a potřeby vašeho dítěte. nnNež se rozhodnete, kde s dítětem budete žít, zastavte se... zamyslete se... a poraďte se s odborníkem na rodinné právo.nnPokud plánujete usadit se v nové zemi, měli byste se dohodnout se svým partnerem nebo získat rozhodnutí soudu, než se svým dítětem opustíte zemi dosavadního bydliště.nnV opačném případě to lze považovat za únos dítěte rodičem a porušíte zákon.nnUčiníte-li tak bez souhlasu nebo soudního rozhodnutí, může dojít k soudnímu řízení za účelem okamžitého navrácení vašeho dítěte do země bývalého bydliště.nnNavíc můžete čelit trestnímu řízení.nnKaždá země má specializované ústřední orgány, které se zabývají problematikou péče o dítě.nnChcete-li se vyhnout potenciálně stresující, škodlivé a traumatizující situaci, využijte rady odborníka.nnPostarejte se o to, aby i váš příběh měl šťastný konec.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer