Systém včasného varovania o nebezpečných výrobkoch - Chránime spotrebiteľov.

V celej Európe spotrebitelia každý deň nakupujú milióny výrobkov, pričom považujú za samozrejmé, že sú bezpečné. Európska komisia spolupracuje s výrobcami, dovozcami, predajcami, odborníkmi a 31 vnútroštátnymi orgánmi aby boli nebezpečné výrobky rýchlo odhalené a oznámené do európskeho systému včasného varovania. Každý týždeň je na webovom sídle uverejnený zoznam zistených nebezpečných výrobkov. Každý môže toto webové sídlo navštíviť a overiť si, aké výrobky by sa nemali predávať.

More videos by this producer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.