100
   0:00/0:00
   0:00

   Systém včasného varovania o nebezpečných výrobkoch - Chránime spotrebiteľov.

   V celej Európe spotrebitelia každý deň nakupujú milióny výrobkov, pričom považujú za samozrejmé, že sú bezpečné. Európska komisia spolupracuje s výrobcami, dovozcami, predajcami, odborníkmi a 31 vnútroštátnymi orgánmi aby boli nebezpečné výrobky rýchlo odhalené a oznámené do európskeho systému včasného varovania. Každý týždeň je na webovom sídle uverejnený zoznam zistených nebezpečných výrobkov. Každý môže toto webové sídlo navštíviť a overiť si, aké výrobky by sa nemali predávať.

   More videos by this producer

   1:19