EU Court of Justice
This channel was not officially created by Court of Justice of the European Union. It was created by alugha to bundle all the videos from this producer into one channel and make it easier to locate them.
show more
social media
21
Videos
0
Articles
0
Images

Watchlists
0(No watchlists)

Videos

Общият съд – гарант за спазването на правото на ЕС от институциите на ЕС

Общият съд е едно от двете съдилища, от които се състои Съдът на Европейския съюз. Той гарантира, че ЕС спазва собствените си правила и е организация, основана на върховенството на правото. Този видеоклип обяснява ролята на Общия съд и представя някои от решенията му.