10 Year Anniversary
Starter Plan
1 yr / only 24€
AI video translation workspace
Automatic: transcription, translation & voiceover
GDPR compliant video hosting
Promotion ends in
0
Days
:
0
Hours
:
0
Minutes
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year
10 Year Anniversary:
Starter Plan,1 yr / only 24€
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year

Dodržiavanie zásad právneho štátu v Únii

Dodržiavanie zásad právneho štátu je základnou súčasťou modernej demokracie. Nezávislé súdnictvo je kľúčovým prvkom právneho štátu. V posledných rokoch musel Súdny dvor rozhodnúť niekoľko vecí týkajúcich sa nezávislosti súdnictva, aby zabezpečil, že Únia zostane Úniou založenou na zásadách právneho štátu.

LicenseFair Use

More videos by this producer