Waarom is er een Hof van Justitie van de EU?

Deze video is bijgewerkt: https://youtu.be/3KZtR9x0mbw Het Hof van Justitie van de Europese Unie is de rechterlijke instantie van de EU. Het Hof heeft de taak om ervoor te zorgen dat de instellingen van de EU en de lidstaten de wetten van de EU naleven en dat zij die wetten in de gehele EU op dezelfde manier toepassen. Dit zorgt ervoor dat de EU is gebaseerd op de rechtsstaatsgedachte, een fundamentele bouwsteen van democratische entiteiten. Het Hof van Justitie van de EU doet uitspraken die direct van belang zijn voor alle burgers van de EU op het gebied van consumentenbescherming, milieu, privacyrechten, gelijke behandeling en de rechten van werknemers. Daarmee garandeert het Hof van Justitie dat burgers van de EU op precies dezelfde manier worden beschermd door het recht van de EU, zonder dat het uitmaakt waar in de EU zij zich bevinden.

LicenseFair Use

More videos by this producer