Zásadná judikatúra Súdneho dvora – aby právo EÚ slúžilo občanom

Prostredníctvom svojich rozhodnutí Súdny dvor Európskej únie zaručil, aby bolo právo EÚ účinnejšie, a posilnil práva občanov. Toto krátke video vysvetľuje, ako sa to vďaka trom rozsudkom z počiatočnej fázy jeho fungovania podarilo dosiahnuť.

LicenseFair Use

More videos by this producer