Po co istnieje Trybunał Sprawiedliwości UE?

Film został zaktualizowany: https://youtu.be/GX9g5JvMFeE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest unijnym organem sądowniczym. Zapewnia on, by prawo unijne było przestrzegane przez wszystkie państwa członkowskie i instytucje Unii oraz stosowane w ten sam sposób na całym jej obszarze. Dzięki temu UE działa na zasadach państwa prawa, na których opierają się wszystkie struktury demokratyczne. Wydając rozstrzygnięcia w takich istotnych w codziennym życiu obywateli Unii dziedzinach jak ochrona konsumenta, ochrona środowiska, prawo do prywatności, równość traktowania czy prawa pracownicze, Trybunał Sprawiedliwości UE gwarantuje tym obywatelom korzystanie z ochrony prawa Unii w dokładnie ten sam sposób w całej Unii.

LicenseFair Use

More videos by this producer