10 Year Anniversary
Starter Plan
1 yr / only 24€
AI video translation workspace
Automatic: transcription, translation & voiceover
GDPR compliant video hosting
Promotion ends in
0
Days
:
0
Hours
:
0
Minutes
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year
10 Year Anniversary:
Starter Plan,1 yr / only 24€
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year

Защо съществува Съдът на ЕС?

Клипът е актуализиран: https://youtu.be/G7yNP9B8SIU Съдът на Европейския съюз е съдебният орган на Съюза. Той следи за спазването на законите на Съюза от страна на съюзните институции и държавите членки и за еднаквото прилагане на тези закони навсякъде в Съюза. Така в Европейския съюз се гарантира върховенството на правото, основна характеристика на всяка демократична общност. С решенията си в области като защитата на потребителите, околната среда, неприкосновеността на личния живот, равното третиране и правата на работниците, области, които пряко засягат живота на всички граждани на Съюза, Съдът на Европейския съюз гарантира, че правото на Съюза ще осигурява напълно еднаква защита на тези граждани, независимо в коя от страните от Съюза се намират.

LicenseFair Use

More videos by this producer