10 Year Anniversary
Starter Plan
1 yr / only 24€
AI video translation workspace
Automatic: transcription, translation & voiceover
GDPR compliant video hosting
Promotion ends in
0
Days
:
0
Hours
:
0
Minutes
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year
10 Year Anniversary:
Starter Plan,1 yr / only 24€
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year

Miks on Euroopa Liidu Kohus olemas?

Seda videot on uuendatud: https://youtu.be/vu6GRUXsQKM Euroopa Liidu Kohus on Euroopa Liidu kohtuasutus. Kohtu ülesanne on tagada, et Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid samal viisil järgivad ja kohaldavad liidu õigust kogu Euroopa Liidus. See tagab, et Euroopa Liit rajaneb õigusriigi põhimõttel, mis on kõigi demokraatlike organisatsioonide põhitunnus. Lahendades vaidlusi sellistes valdkondades nagu tarbijakaitse, keskkonnaõigus, eraelu kaitse, võrdne kohtlemine ja töötajate õigused, mis otseselt puudutavad kõikide liidu kodanike elu, tagab Euroopa Liidu Kohus, et Euroopa Liidu õigusega kaitstakse liidu kodanikke täpselt ühtemoodi, sõltumata sellest, kus nad Euroopa Liidus asuvad.

LicenseFair Use

More videos by this producer