10 Year Anniversary
Starter Plan
1 yr / only 24€
AI video translation workspace
Automatic: transcription, translation & voiceover
GDPR compliant video hosting
Promotion ends in
0
Days
:
0
Hours
:
0
Minutes
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year
10 Year Anniversary:
Starter Plan,1 yr / only 24€
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year

Kodėl egzistuoja ES Teisingumo Teismas?

Šis vaizdo įrašas yra atnaujintas: https://youtu.be/C_p6eg2vi_8 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra ES teisminė institucija. Jo funkcija yra užtikrinti, kad Sąjungos institucijos ir valstybės narės laikytųsi ES teisės aktų ir kad jie būtų vienodai taikomi visoje Sąjungoje. Tai leidžia užtikrinti, kad Sąjunga būtų grindžiama teisinės valstybės principu, kuris yra esminis visų demokratinių darinių elementas. Priimdamas sprendimus tokiose Sąjungos piliečių gyvenimui svarbiose srityse kaip vartotojų apsauga, aplinkosauga, teisė į privatumą, vienodas požiūris, darbuotojų teisės, ES Teisingumo Teismas užtikrina, kad Sąjungos piliečiai galėtų naudotis vienoda ES teisės apsauga, nesvarbu kurioje Sąjungos valstybėje narėje jie gyvena.

LicenseFair Use

More videos by this producer