Kako Sud štiti prava građana – pokretanje postupka pred Sudom

Osiguravanje da se pravo Europske unije poštuje u cijeloj Uniji zadaća je Suda Europske unije. Ovaj video objašnjava različite načine podnošenja predmeta Sudu.

LicenseFair Use

More videos by this producer