10 Year Anniversary
Starter Plan
1 yr / only 24€
AI video translation workspace
Automatic: transcription, translation & voiceover
GDPR compliant video hosting
Promotion ends in
0
Days
:
0
Hours
:
0
Minutes
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year
10 Year Anniversary:
Starter Plan,1 yr / only 24€
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year

Kāpēc pastāv Eiropas Savienības Tiesa?

Šis video ir atjaunināts: https://youtu.be/4N3zkRC4omA Eiropas Savienības Tiesa ir Savienības tiesu varas iestāde. Tās uzdevums ir nodrošināt, lai Savienības tiesību aktus ievērotu Savienības iestādes un dalībvalstis un tie tiktu piemēroti vienādi visā Savienībā. Šādi tiek gādāts par to, lai Savienība balstītos uz likuma varas pamatiem, kas ir ikviena demokrātiska veidojuma pamatelements. Izspriežot lietas tādās ikviena Savienības pilsoņa dzīvi tieši skarošās sfērās kā patērētāju tiesību aizsardzība, vide, tiesības uz privāto dzīvi un vienlīdzīgu attieksmi, kā arī strādājošo tiesības, Eiropas Savienības Tiesa gādā, lai Savienības tiesības ikvienu līdzpilsoni allaž aizsargātu vienādi, lai kur tas arī Savienības teritorijā atrastos.

LicenseFair Use

More videos by this producer