Ako Súdny dvor chráni práva občanov – Podávanie žalôb na Súdny dvor EÚ

Úlohou Súdneho dvora Európskej únie je zabezpečiť, aby bolo právo EÚ dodržiavané na celom území Únie. Toto video vysvetľuje jednotlivé spôsoby, ako možno podať vec na Súdny dvor.

LicenseFair Use

More videos by this producer