Fundamentalne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości – Prawo Unii Europejskiej w służbie obywateli

Dzięki orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prawo Unii stało się bardziej skuteczne, a prawa obywateli zostały wzmocnione. To krótkie nagranie pokazuje, w jaki sposób przyczyniły się do tego 3 spośród wczesnych orzeczeń Trybunału.

LicenseFair Use

More videos by this producer