Kif il-Qorti tal-Ġustizzja tipproteġi d-drittijiet taċ-ċittadin

Ir-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea huwa li tiżgura li d-dritt tal-UE jiġi osservat fl-UE kollha. Dan il-video jispjega l-modi differenti ta’ kif tista’ titressaq kawża quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

LicenseFair Use

More videos by this producer