Πώς το Δικαστήριο προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών – Προσφυγή στο ΔΕΕ

Αποστολή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξασφάλιση της τήρησης του δικαίου της Ένωσης σε όλη την επικράτειά της. Δείτε στο βίντεο τους διαφόρους τρόπους με τους οποίους φτάνει μια υπόθεση στο Δικαστήριο.

LicenseFair Use

More videos by this producer