10 Year Anniversary
Starter Plan
1 yr / only 24€
AI video translation workspace
Automatic: transcription, translation & voiceover
GDPR compliant video hosting
Promotion ends in
0
Days
:
0
Hours
:
0
Minutes
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year
10 Year Anniversary:
Starter Plan,1 yr / only 24€
Use code
10YEARS
at checkout
*discount only applies to the first year

Varför finns det en EU-domstol?

Videon har uppdaterats: https://youtu.be/aAYvLaNEdHw Europeiska unionens domstol utgör EU:s dömande makt. Den har till uppgift att se till att EU-lagstiftningen följs av EU:s institutioner och medlemsstater, och att den tillämpas på samma sätt i hela EU. Därmed garanteras EU:s tillämpning av rättsstatsprincipen, vilken är en hörnsten i alla demokratier. EU-domstolen dömer i frågor som bland annat avser konsumentskydd, miljö, skydd för privatlivet, likabehandling och arbetstagares rättigheter, vilka direkt påverkar samtliga EU-medborgares vardagsliv. EU-domstolen säkerställer därigenom att EU:s medborgare skyddas av EU-rätten på exakt samma sätt oavsett var i EU de befinner sig.

LicenseFair Use

More videos by this producer