መኪና ምዝዋር ምስ ኢፒለፕሲ

ግዳያት ኢፒለፕሲ መኪና ክዝውሩ ዝክእሉ እንተ ድኣ መጥቃዕቲ ናይ ምግጣም ተክእሎ እዚዩ ጸቢብ እንትኾይኑ ጥራሕ እዩ። ኣድላዊ: ስዊዛዊ ማሕበር ናይ ኢፒለፕሲ 2021። Swiss League Against Epilepsy 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer