Shkaktarët e epilepsive

Jo gjithmonë mund të zbulohet se përse shfaqen krizat epileptike - kërkimi, ndërkaq, shpaguhet. Produksioni: Liga Zvicerane e Epilepsisë 2021 Schweizerische Epilepsie-Liga 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer