Format e krizës

Krizat epileptike mund të dallojnë shumë nga njëra-tjetra. Produksioni: Liga Zvicerane e Epilepsisë 2021 Schweizerische Epilepsie-Liga 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer