መተስኢ አፒለፕሲ

ኩሉ ግዜ ንምንታ መጥቃዕቲ ናይ ኢፒለፕሲ ኣጋጢሙ ንምርካቡ ቀሊል ኣይኮነን- ግን ከኣ መፍታሽ ዋጋ ይህልዎ። ኣድላዊ: ስዊዛዊ ማሕበር ናይ ኢፒለፕሲ 2021። Swiss League Against Epilepsy 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer