ናይ መጀመርታ ሓገዝ መጥቓዕቲ ምስ ዘጋጥም

ኣገዳሲ፣ ካብ ማህሰይቲ ተከላከለሉን ምስኡ ድማ ጽናሕ። ኣድላዊ: ስዊዛዊ ማሕበር ናይ ኢፒለፕሲ 2021። Swiss League Against Epilepsy 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer