Të ngasësh automobilin me epilepsi

Të prekurit nga epilepsia mund të vozisin vetëm kur mundësia e një krize të jetë shumë e ulët. Produksioni: Liga Zvicerane e Epilepsisë 2021 Schweizerische Epilepsie-Liga 2021.

LicenseFair Use

More videos by this producer